Riktlinjer för träning under Coronapandemin

Riktlinjer för träning under Coronapandemin

Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer för träning. Fokus är att hålla smittspridningen nere vilket innebär att alla måste ta ett personligt ansvar.

Med bakgrund av Folkhälsomyndighetens och Västra Götalandsregionens riktlinjer och råd är alla våra träningar för spelare över 15 år pausade tills vidare.
Träningarna kommer att återupptas så fort det bedöms säkert.

Utöver detta gäller följande:

  • Den som känner sig minsta sjuk stannar hemma.
  • Tvätta eller sprita händerna innan träningen (innan du tar på handledsskydden).
  • Undvik att ta ut tandskyddet under träning.
  • Låna inte utrusning av varandra och dela inte vattenflaskor.
  • Håll avstånd till varandra, förutom det som är nödvändigt för träningen.

Handsprit kommer finnas tillgängligt.

Observera att dessa riktlinjer kan ändras snabbt om läget förändras.

Här kan du läsa mer: