Välkommen till Västsvenska Roller Derby Sällskapet!
Sveriges trevligaste Derby.

Riktlinjer för träning under Coronapandemin

Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer för träning. Fokus är att hålla smittspridningen nere vilket innebär att alla måste ta ett personligt ansvar.

Med bakgrund av Folkhälsomyndighetens nya riktlinjer och råd i och med den ökade smittspridningen av Covid-19 inom regionen pausar vi alla våra träningar för spelare över 15 år tills vidare.
De inställda träningarna kommer att återupptas så fort det bedöms säkert.

Juniorträningarna framöver kommer inte att innehålla spelövningar eller scrim. Istället ska vi träna på att bli ännu bättre på teknik.

Utöver detta gäller följande:

  • Den som känner sig minsta sjuk stannar hemma.
  • Tvätta eller sprita händerna innan träningen (innan du tar på handledsskydden).
  • Undvik att ta ut tandskyddet under träning.
  • Låna inte utrusning av varandra och dela inte vattenflaskor.
  • Håll avstånd till varandra, förutom det som är nödvändigt för träningen.

Handsprit kommer finnas tillgängligt.

Observera att dessa riktlinjer kan ändras snabbt om läget förändras.